2024

 

6 juni motorns dag hos Ove Falk i steninge.

Mellan 10 - 15 Entusiastfordon parkerar i trädgården.

 

Förslag på kommande aktiviteter 2024

 • Fortsatta mek.kvällar på Berte musseum
 • Färdigställande av plöjningen på Kalslund
 • Vårplöjning i Varberg, vi har ingen mark att köra på i skrivande stund men förslag mottages
 • Mars/april Harvdag hos Anders i Särdal
 • Eventuellt kan det bli en vårbruksdag med plöjning, harvning, sådd och ringvältning
 • 18-19 maj Traktorträff i Markaryd, Torpa veteranmarknad
 • Medverkan på Classic motor på Tjolöholm
 • 6 juni Motordag i Steninge hos Ove Falk
 • 8 juni Traktorrally prelimärt start i Steninge
 • 23 juni Slåtterdag Annies gård Haverdal
 • Medverkan på Wheels&Wings
 • Juli Sommarträff med grillning
 • September Plöjning i Träslöv, Varberg
 • DM-plöjning i samarbete med JUF
 • 28-29 september, SM-plöjning i Kristianstad
 • Stubbearbetning hos Anders i Särdal
 • Höstplöjning hos Anders i Särdal
 • 17 Oktober Filmvisning, bygdegården i Heberg
 • 8 December Adventskaffe, förslag på plats mottages
 • Spontana aktiviteter kan komma meddelas via sms, facebook

 

Styrelsen har diskuterat möjligheten att genomföra en kurs i plöjning där deltagare kör sin egen teg. Kommer att kräva en del förberedelser samt föranmälan om deltagande. Jonas ska kolla om det finns möjlighet få hålla till på Munkagårdsskolan.