Skylt modell beteckning

Tryck på Word dockumentet.